Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tehnički crtač / tehnička crtačica za elektrotehniku

Description

Code

3118.3.6

Description

Tehnički crtači za elektrotehniku pomažu inženjerima u dizajniranju i konceptualizaciji električne opreme. Uz potporu specijaliziranog softvera izrađuju specifikacije za raznovrsni broj električnih sustava kao što su naponski transformatori, elektrane ili opskrba energijom u zgradama.

Alternativna oznaka

tehnički crtač za elektrotehniku

tehnička crtačica za elektrotehniku

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: