Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vodič/vodičica u parku

Description

Code

5113.1.2

Description

Vodiči u parku pomažu posjetiteljima, tumače kulturnu i prirodnu baštinu te turistima pružaju informacije i pratnju u parkovima kao što su parkovi s divljim vrstama, zabavni parkovi i parkovi prirode.

Alternativna oznaka

vodič u parku

vodičica u parku

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine