Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

direktor/direktorica pogona primarne obrade kože

Description

Code

1321.2.1.6.2

Description

Direktori pogona primarne obrade kože planiraju i organiziraju rad, osoblje i opremu odjela što obuhvaća pranje sirove kože i krzna. Uklanjaju neželjene elemente, važu ih i pripremaju ih za štavljenje. Koordiniraju opskrbu kemikalijama i sirovinama. Elaboriraju recepte za proizvodnju i nadziru kvalitetu.

Alternativna oznaka

direktorica pogona primarne obrade kože

direktor pogona primarne obrade kože

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: