Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

dreser/dreserica pasa

Description

Code

5164.2.1.1

Description

Dreseri pasa dresiraju pse i/ili obučavaju vlasnike pasa za opće i posebne namjene, uključujući pomoć, sigurnost, slobodno vrijeme, natjecanje, prijevoz, poslušnost i rutinsko ponašanje, zabavu i obrazovanje u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Alternativna oznaka

dreserica pasa

dreser pasa

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Narrower occupations

Vještine