Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

prodavač/prodavačica konditorskih proizvoda

Description

Code

5223.7.11

Description

Prodavači konditorskih proizvoda prodaju slastice u specijaliziranim trgovinama.

Alternativna oznaka

prodavač konditorskih proizvoda

prodavačica konditorskih proizvoda

prodavačica bombona

prodavač gumenih bombona

prodavač bombona

prodavačica gumenih bombona

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: