Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

djelatnik/djelatnica za centrifugalne poslove

Description

Code

8160.14

Description

Djelatnici za centrifugalne poslove rukuju centrifugalnim strojevima koji odvajaju nečistoće iz prehrambenih sirovina i proizvoda koji će se daljnje obrađivati da bi se postigli završni prehrambeni proizvodi.

Alternativna oznaka

zaposlenik na centrifugalnim poslovima

djelatnica za centrifugalne poslove

zaposlenik centrifugalnih poslova

radnik na centrifugalnim poslovima

radnica na centrifugalnim poslovima

djelatnik za centrifugalne poslove

zaposlenica centrifugalnih poslova

radnik za centrifugalne poslove

radnica za centrifugalne poslove

zaposlenica na centrifugalnim poslovima

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine