Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

botanički tehničar / botanička tehničarka

Description

Code

3141.2.4

Description

Botanički tehničari pružaju tehničku pomoć u istraživanju i ispitivanju različitih biljnih vrsta za praćenje njihovih svojstava kao što su rast i struktura. Prikupljaju i analiziraju podatke koristeći se laboratorijskom opremom, sastavljaju izvješća i održavaju laboratorijske zalihe. Botanički tehničari proučavaju biljke i za potrebe istraživanja njihove uporabe u područjima kao što su medicina, prehrana i materijali.

Alternativna oznaka

botanička tehničarka

botanički tehničar

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: