Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

veletrgovac/veletrgovkinja elektroničkom i telekomunikacijskom opremom i dijelovima

Description

Code

3324.4.11

Description

Veletrgovci elektroničkom i telekomunikacijskom opremom i dijelovima pronalaze potencijalne veleprodajne kupce i dobavljače te odgovaraju njihovim potrebama. Sklapaju transakcije velikim količinama robe.

Alternativna oznaka

trgovac elektroničkom i telekomunikacijskom opremom i dijelovima na veliko

prodajni predstavnik za elektroničku i telekomunikacijsku opremu i dijelove

veleprodajna trgovkinja elektroničkom i telekomunikacijskom opremom i dijelovima

veleprodajna komercijalistica za elektroničku i telekomunikacijsku opremu i dijelove

prodajna zastupnica za elektroničku i telekomunikacijsku opremu i dijelove

prodajni zastupnik za elektroničku i telekomunikacijsku opremu i dijelove

trgovkinja elektroničkom i telekomunikacijskom opremom i dijelovima na veliko

veleprodajni komercijalist za elektroničku i telekomunikacijsku opremu i dijelove

komercijalistica veleprodaje za elektroničku i telekomunikacijsku opremu i dijelove

veletrgovkinja elektroničkom i telekomunikacijskom opremom i dijelovima

prodajna predstavnica za elektroničku i telekomunikacijsku opremu i dijelove

veleprodajni trgovac elektroničkom i telekomunikacijskom opremom i dijelovima

veletrgovac elektroničkom i telekomunikacijskom opremom i dijelovima

komercijalist veleprodaje za elektroničku i telekomunikacijsku opremu i dijelove

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: