Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rukovatelj/rukovateljica strojem za izradu vijaka

Description

Code

7223.19

Description

Rukovatelji strojem za izradu vijaka postavljaju i upravljaju strojevima za mehaničku izradu vijaka osmišljenima za proizvodnju vijaka (s navojem) od obrađenih metala, posebno malih i srednjih, koji su okrenuti tokarilicom.

Alternativna oznaka

rukovatelj strojem za izradu vijaka

rukovateljica strojem za izradu vijaka

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: