Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

tehničar/tehničarka za medicinske elektroničke uređaje

Description

Code

3114.1.5

Description

Tehničari za medicinske elektroničke uređaje surađuju s inženjerima medicinskih uređaja u projektiranju, razvoju i proizvodnji medicinsko-tehničkih sustava, instalacija i opreme poput srčanih stimulatora, uređaja za MRI i uređaja za rendgensko snimanje. Grade, ugrađuju, obavljaju inspekciju, izmjenu, popravak, kalibraciju i održavanje medicinske opreme i sustava potpore. Tehničari za medicinske elektroničke uređaje odgovorni su za operativnu spremnost, sigurnu uporabu, ekonomičan rad i odgovarajuću nabavu medicinske opreme i objekata u bolnicama.

Alternativna oznaka

inženjerka za medicinske elektroničke uređaje

inženjer za medicinske elektroničke uređaje

servisna inženjerka za medicinske elektroničke uređaje

servisni inženjer za medicinske elektroničke uređaje

tehničarka za medicinske elektroničke uređaje

tehničar za medicinske elektroničke uređaje

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine

Vještine