Skip to main content

Show filters

Hide filters

financijski direktor/financijska direktorica

Description

Code

1211.1

Description

Financijski direktori rješavaju sva pitanja povezana s financiranjem i ulaganjima društva. Oni upravljaju financijskim operacijama društava, kao što su imovina, obveze, vlasnički kapital i tok novca u cilju održavanja financijskog zdravlja društva i operativne održivosti. Financijski direktori ocjenjuju strateške planove društva u financijskom pogledu, vode transparentne financijske evidencije za porezna i revizorska tijela te sastavljaju financijske izvještaje društva na kraju fiskalne godine.

Alternativna oznaka

financijska direktorica

financijski direktor

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine