Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

rukovatelj/rukovateljica postrojenjima u preradi nafte

Description

Code

8131.5

Description

Rukovatelji postrojenjima u preradi nafte pokreću i nadziru postupak destilacije nafte te pomažu u otkrivanju kvarova. Upravljaju destilacijskom opremom za odvajanje intermedijarnih proizvoda ili nečistoća iz nafte. Oni okreću upravljačke ventile i mjerače za postizanje temperatura, protoka materijala, tlaka itd. 

Alternativna oznaka

poslužiteljica uređaja na petrokemijskim postrojenjima

poslužitelj uređaja na petrokemijskim postrojenjima

rukovatelj destilatorom

rukovateljica destilatorom

rukovateljica postrojenjima u preradi nafte

rukovatelj postrojenjima u preradi nafte

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine