Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

direktor/direktorica proizvodnje u kožnoj industriji

Description

Code

1321.2.1.6

Description

Direktori proizvodnje u kožnoj industriji planiraju sve aspekte u okviru postupka proizvodnje kože. Osiguravaju potreban protok tvornice u smislu kvalitete i količine kože. Organiziraju osoblje za proizvodnju. Prate i osiguravaju rad strojeva i opreme. Surađuju s direktorima svakog proizvodnog odjela.

Alternativna oznaka

voditelj proizvodnje kožnih artikala

voditeljica proizvodnje kožnih artikala

direktorica proizvodnje u kožnoj industriji

direktor proizvodnje u kožnoj industriji

menadžer u kožnoj industriji

menadžerica u kožnoj industriji

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: