Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tehničar/tehničarka za tiskanje na tekstilu

Description

Code

7322.7

Description

Tehničari za tiskanje na tekstilu obavljaju aktivnosti u vezi s uspostavom tiskarskih postupaka.

Alternativna oznaka

tehničarka za tiskanje na tekstilu

tehničar za tiskanje na tekstilu

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: