Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

radni terapeut/radna terapeutkinja

Description

Code

2269.4

Description

Viši radni terapeuti pomažu pojedincima ili skupinama koji imaju ograničenja u radu zbog bolesti, fizičkih poremećaja te privremenog ili trajnog mentalnog invaliditeta pri ponovnoj uspostavi sposobnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Omogućuju liječenje i rehabilitaciju kako bi im se omogućilo aktivno sudjelovanje u društvu, život u skladu sa željama i obavljanje onih aktivnosti koje su im značajne. Viši radni terapeuti rade u uslugama javnog zdravstva i socijalne skrbi, ali mogu biti uključeni i u pružanje potpore tražiteljima azila, izbjeglicama i/ili beskućnicima.

Alternativna oznaka

radna terapeutkinja

radni terapeut

radnookupacijska terapeutkinja

radnookupacijski terapeut

viša radna terapeutkinja

viši radni terapeut

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine