Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

veletrgovac/veletrgovkinja računalima, računalnom opremom i softverom

Description

Code

3324.4.8

Description

Veletrgovci računalima, računalnom opremom i softverom pronalaze potencijalne veleprodajne kupce i dobavljače te uparuju njihove potrebe. Sklapaju transakcije velikim količinama robe.

Alternativna oznaka

veleprodajni komercijalist za računala, računalnu opremu i softver

komercijalistica veleprodaje za računala, računalnu opremu i softver

komercijalist veleprodaje za računala, računalnu opremu i softver

prodajni zastupnik za računala, računalnu opremu i softver

veletrgovac računalima, računalnom opremom i softverom

veleprodajna trgovkinja računalima, računalnom opremom i softverom

veleprodajna komercijalistica za za kavu, čaj, kakao i začine

veletrgovkinja računalima, računalnom opremom i softverom

trgovac računalima, računalnom opremom i softverom na veliko

prodajna predstavnica za računala, računalnu opremu i softver

prodajni predstavnik za računala, računalnu opremu i softver

prodajna zastupnica za računala, računalnu opremu i softver

trgovkinja računalima, računalnom opremom i softverom na veliko

veleprodajni trgovac računalima, računalnom opremom i softverom

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: