Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

viši medicinski tehničar / viša medicinska sestra

Description

Code

2221.1

Description

Viši medicinski tehničari / više medicinske sestre zaduženi su za promicanje i obnovu zdravlja pacijenata, postavljanje dijagnoze i skrbi u naprednim okruženjima, koordinaciju skrbi u područjima povezanima s upravljanjem kroničnim bolestima, pružanje cjelovite skrbi i nadzor nad dodijeljenim članovima tima. Viši medicinski tehničari / više medicinske sestre su medicinski tehničari / medicinske sestre opće njege koji su stekli osnovu stručnog znanja, složene vještine donošenja odluka i kliničke kompetencije za proširenu kliničku praksu na naprednoj razini.

Alternativna oznaka

medicinska sestra instrumentarka u operacijskim salama

medicinska sestra praktičar

medicinska tehničarka

medicinski tehničar instrumentar u operacijskim salama

medicinski tehničar praktičar

stručna medicinska sestra

stručni medicinski tehničar

viša medicinska sestra

viši medicinski tehničar

Regulatorni aspekt

Ovo zanimanje obuhvaćeno je Direktivom 2005/36/EZ (i njezinim izmjenama) o priznavanju stručnih kvalifikacija. Dodatne informacije o slobodnom kretanju stručnjaka. Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine

Vještine