Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

analitičar/analitičarka ekonomske politike

Description

Code

2631.1

Description

Analitičari ekonomske politike razvijaju ekonomske strategije. Prate aspekte ekonomije kao što su konkurentnost, inovacije i trgovina. Analitičari ekonomske politike sudjeluju u kreiranju ekonomskih politika, projekata i programa. Istražuju, analiziraju i procjenjuju probleme javnih politika te preporučuju odgovarajuće mjere.

Alternativna oznaka

analitičarka ekonomske politike

savjetnik za gospodarsku politiku

referentica za ekonomsku politiku

analitičarka gospodarske politike

analitičar gospodarske politike

referent za gospodarsku politiku

referentica za gospodarsku politiku

referent za ekonomsku politiku

savjetnica za gospodarsku politiku

analitičar ekonomske politike

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: