Skip to main content

Show filters

Hide filters

sastavljač/sastavljačica električne opreme

Description

Code

8212.2

Description

Sastavljači električne opreme su odgovorni za sastavljanje električne opreme. Oni sastavljaju sastavne dijelove i ožičenje u skladu s nacrtima.

Alternativna oznaka

sastavljač električne i elektroničke opreme

sastavljač električne opreme

sastavljač elektromehaničke opreme

sastavljač elektromehaničkih komponenta i sklopova

sastavljač elektroničke opreme

sastavljač elektroničkih sklopova

sastavljač elektrotehničkih elemenata

sastavljačica električne i elektroničke opreme

sastavljačica električne opreme

sastavljačica elektromehaničke opreme

sastavljačica elektromehaničkih komponenta i sklopova

sastavljačica elektroničke opreme

sastavljačica elektroničkih sklopova

sastavljačica elektrotehničkih elemenata

spajač elektrotehničkih elemenata

spajačica elektrotehničkih elemenata

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine