Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rukovatelj/rukovateljica strojem za rezanje i obradbu kamena

Description

Code

8112.4

Description

Rukovatelji strojem za rezanje i obradbu kamena upravljaju te održavaju strojeve za blanjanje koji se upotrebljavaju za završnu obradu kamenih blokova i ploča. Rukuju kamenom i osiguravaju da su zahtijevani parametri u skladu sa specifikacijama.

Alternativna oznaka

rukovateljica strojevima za rezanje i obradbu kamena

pomoćna rukovateljica strojem za rezanje i obradbu kamena

rukovateljica postrojenjima i strojevima za obradu rude i kamena

rukovatelj strojevima za rezanje i obradbu kamena

pomoćni rukovatelj strojem za rezanje i obradbu kamena

rukovatelj postrojenjima i strojevima za obradu rude i kamena

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: