Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ravnatelj/ravnateljica bolnice

Description

Code

1342.2

Description

Ravnatelji zdravstvene ustanove nadziru rad ustanova za zdravstvenu skrb, kao što su bolnice, ustanove za rehabilitaciju, usluge kućne njege i ustanove za skrb o starijim osobama kako bi se osiguralo da je organizacija u skladu sa zahtjevima, da su pacijenti i korisnici usluga zbrinuti, da se organizacija održava i da je prisutna potrebna oprema. Također nadziru osoblje i osiguravaju vođenje evidencije.

Alternativna oznaka

upravitelj zdravstvene ustanove

ravnatelj bolnice

upraviteljica zdravstvene ustanove

ravnateljica bolnice

ravnatelj za pružanje zdravstvene njege

direktor zdravstvenih ustanova

ravnateljica poslovanja zdravstvene ustanove

ravnatelj poslovanja zdravstvene ustanove

ravnateljica za pružanje zdravstvene njege

direktorica zdravstvenih ustanova

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine