Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

prodavač/prodavačica rabljenih proizvoda

Description

Code

5223.7.30

Description

Prodavači rabljenih proizvoda prodaju rabljene proizvode kao što su knjige, odjeća, aparati itd. u specijaliziranim trgovinama.

Alternativna oznaka

prodavač rabljenih proizvoda

prodavačica rabljenih proizvoda

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: