Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

direktor/direktorica zaštite okoliša i sigurnosti na radu

Description

Code

1349.13

Description

Direktori zaštite okoliša i sigurnosti na radu daju savjete o razvoju politika zaštite okoliša vladinim i službenim institucijama. Analiziraju moguće prijetnje za dobrobit ljudi i okoliš u određenoj regiji te upravljaju kampanjama čiji je cilj rješavanje problema kao što su skupljanje otpada, odlagališta otpada i očuvanje zelenih površina.

Alternativna oznaka

direktor zaštite okoliša i sigurnosti na radu

direktorica zaštite okoliša i sigurnosti na radu

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine