Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

poslovođa/poslovotkinja u tiskari

Description

Code

3122.4.15

Description

Poslovođe u tiskari organiziraju aktivnosti jednog ili više timova operatera u tiskanju, uvezivanju knjiga i dovršavanju tiskanih materijala. Cilj im je optimizirati proizvodne postupke.

Alternativna oznaka

voditelj propusnog tiska

voditelj plošnog tiska

voditeljica ostalih vrsta tiska

voditeljica fleksografskog tiska

voditelj visokog tiska

poslovođa u tiskari

voditeljica dubokog tiska

voditeljica visokog tiska

poslovotkinja u tiskari

voditelj ostalih vrsta tiska

voditelj dubokog tiska

voditeljica propusnog tiska

voditeljica plošnog tiska

voditelj fleksografskog tiska

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine