Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

službeni veterinar / službena veterinarka

Description

Code

2250.7

Description

Službeni veterinari stručnjaci su sa sveobuhvatnim znanstvenim obrazovanjem. Imaju ovlast provoditi, u neovisnom, etičkom i osobno odgovornom svojstvu, sve veterinarske aktivnosti s posebnim naglaskom na zdravlje i dobrobit životinja te javno zdravlje u skladu s nacionalnim i međunarodnim zakonodavstvom. Odgovorni su za nacionalne programe iskorjenjivanja životinjskih bolesti, zaštitu javnog zdravlja te inspekcije hrane ili životinja, premještanja životinja te uvoz i izvoz živih životinja i njihovih proizvoda.

Alternativna oznaka

državna veterinarska inspektorica

državni veterinarski inspektor

službena veterinarka

službeni veterinar

veterinarka za javno zdravstvo

veterinarska inspektorica

veterinarski inspektor

veterinar za javno zdravsvto

Regulatorni aspekt

Ovo zanimanje obuhvaćeno je Direktivom 2005/36/EZ (i njezinim izmjenama) o priznavanju stručnih kvalifikacija. Dodatne informacije o slobodnom kretanju stručnjaka. Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine