Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

direktor/direktorica službe za oglašavanje

Description

Code

1222.1.1

Description

Direktori službe za oglašavanje provode inicijative oglašavanja planirane u strateškom marketinškom planu. Organiziraju i pripremaju resurse potrebne za pokretanje promidžbenih kampanja i operacija u agencijama za oglašavanje. Pripremaju i usklađuju komunikacijske kanale, pregovaraju o ugovorima i osiguravaju da su operacije u okvirima proračuna.

Alternativna oznaka

direktorica službe za oglašivanje

direktor službe za oglašavanje

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine