Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

savjetnik/savjetnica za državne potpore

Description

Code

2412.10

Description

Savjetnici za državne potpore savjetuju pojedince i poduzeća o mogućnostima financijskih potpora koje pruža vlada. Analiziraju potrebe klijenata, savjetuju ih o fondovima, bespovratnim sredstvima i subvencijama koje se na njih primjenjuju te im pomažu u natječajnom postupku. Osim toga, savjetnici za državne potpore uspostavljaju odjel za upravljanje državnim bespovratnim sredstvima u organizacijama.

Alternativna oznaka

savjetnik za državne potpore

savjetnica za državne potpore

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: