Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

sakupljač/sakupljačica dugova

Description

Code

4214.1

Description

Sakupljači dugova prikupljaju dugove organizacije ili trećih osoba, uglavnom u slučajevima kada je dug nije plaćen na datum dospijeća.

Alternativna oznaka

sakupljač dugova

sakupljačica dugova

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: