Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

prodavač/prodavačica voća i povrća

Description

Code

5223.7.19

Description

Prodavači voća i povrća prodaju voće i povrće u specijaliziranim trgovinama.

Alternativna oznaka

prodavač u trgovini voćem i povrćem

prodavačica voća i povrća

prodavačica u trgovini voćem i povrćem

prodavač voća i povrća

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: