Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

limar/limarica

Description

Code

7213.4

Description

Limari upotrebljavaju limene ploče za gradnju krovova, kanala za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju, žljebova i drugih metalnih konstrukcija. Proučavaju planove i određuju vrstu i količinu materijala koji će se koristiti, mjere, savijaju, režu, oblikuju i pričvršćuju dijelove lima radi izrade potrebne konstrukcije.

Alternativna oznaka

limar

limarica

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine