Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

matičar/matičarka

Description

Code

3342.1

Description

Matičari prikupljaju i evidentiraju podatke o rođenjima, brakovima, civilnim partnerstvima i smrtnim slučajevima.

Alternativna oznaka

mlađi matičar

voditeljica matičnog ureda

matičar

mlađa matičarka

starija matičarka

stariji matičar

matičarka

viša matičarka

viši matičar

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: