Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

perfuzionist/perfuzionistica

Description

Code

3211.1

Description

Perfuzionisti upotrebljavaju opremu za srce i pluća tijekom kirurških zahvata kako bi osigurali disanje i cirkulaciju krvi. Rade kao dio kirurške ekipe, priključuju pacijente na uređaje za srce i pluća tijekom pripreme za kirurški zahvat, prate stanje tijekom kirurškog zahvata, izvješćuju tim o statusu pacijenta i određuju potrebne tehnike u skladu s potrebama.

Alternativna oznaka

perfuzionist

perfuzionistica

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: