Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

veletrgovac/veletrgovkinja mesom i mesnim proizvodima

Description

Code

3324.4.22

Description

Veletrgovci mesom i mesnim proizvodima pronalaze potencijalne veleprodajne kupce i dobavljače te uparuju njihove potrebe. Sklapaju transakcije velikim količinama robe.

Alternativna oznaka

veleprodajni komercijalist za mesom i mesnim proizvodima

prodajna predstavnica za meso i mesne proizvode

veleprodajni trgovac mesom i mesnim proizvodima

prodajni zastupnik za meso i mesne proizvode

prodajna zastupnica za meso i mesne proizvode

trgovac mesom i mesnim proizvodimana veliko

trgovkinja mesom i mesnim proizvodima na veliko

veletrgovac mesom i mesnim proizvodima

prodajni predstavnik za meso i mesne proizvode

veleprodajna trgovkinja mesom i mesnim proizvodima

komercijalistica veleprodaje za meso i mesne proizvode

komercijalist veleprodaje za meso i mesne proizvode

veletrgovkinja mesom i mesnim proizvodima

veleprodajna komercijalistica za meso i mesne proizvode

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: