Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

savjetnik/savjetnica za intelektualno vlasništvo

Description

Code

3339.3

Description

Savjetnici za intelektualno vlasništvo daju savjete o upotrebi intelektualnog vlasništva kao što su patenti, autorska prava i žigovi. Pomažu klijentima pri određivanju novčane vrijednosti portfelja intelektualnog vlasništva i poštovanju odgovarajućih pravnih postupaka za zaštitu tog vlasništva te obavljaju aktivnosti posredovanja u vezi s patentima.

Alternativna oznaka

konzultant za intelektualno vlasništvo

stručnjak za intelektualno vlasništvo

konzultant na području intelektualnog vlasništva

stručnjakinja za intelektualno vlasništvo

savjetnica za intelektualno vlasništvo

savjetnik za intelektualno vlasništvo

konzultantica za intelektualno vlasništvo

konzultantica na području intelektualnog vlasništva

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: