Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

stručni suradnik / stručna suradnica za duševno zdravlje

Description

Code

3412.4.8

Description

Stručni suradnici za duševno zdravlje pomažu u liječenju osoba s duševnim ili emocionalnim problemima ili problemima u vezi sa zloupotrebom opojnih tvari. Usmjereni su na individualizirane slučajeve i prate oporavak svojih klijenata, pružaju im terapiju, intervenciju u slučaju krize, zastupanje i obrazovanje.

Alternativna oznaka

stručna suradnica za duševno zdravlje

socijalna radnica za duševno zdravlje

stručni suradnik za duševno zdravlje

socijalni radnik za duševno zdravlje

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine