Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

rudarski nadzornik / rudarska nadzornica

Description

Code

3121.1

Description

Rudarski nadzornici koordiniraju i nadziru aktivnosti u području rudarstva i vađenja, koje se obavljaju u podzemnim i površinskim rudnicima i kamenolomima. Nadziru radnike, rasporede, procese i organizaciju u rudnicima i kamenolomima.

Alternativna oznaka

nadzornica rudarskog pogona

nadzornica rudnika

nadzornik rudarskog pogona

nadzornik rudnika

rudarska jamska nadzornica

rudarska nadzornica

rudarski jamski nadzornik

rudarski nadzornik

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: