Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

elektromehaničar/elektromehaničarka

Description

Code

7412.3

Description

Elektromehaničari ugrađuju, popravljaju i održavaju mehaničke i električne dijelove strojeva, alata i opreme. Testiraju električne dijelove kako bi se osigurala i na odgovarajući način poboljšala učinkovitost.

Alternativna oznaka

elektromehaničar

elektromehaničarka

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine