Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

savjetnik/savjetnica za karijeru

Description

Code

2423.1

Description

Savjetnici za karijeru pružaju smjernice i savjete odraslima i studentima pri odabiru obrazovanja, osposobljavanja i zanimanja te pomažu osobama u upravljanju njihovim karijerama planiranjem karijere i traženjem moguće karijere. Pomažu u utvrđivanju mogućnosti za buduće karijere, pomažu korisnicima u izradi životopisa i pomažu osobama da razmisle o svojim ambicijama, interesima i kvalifikacijama. Savjetnici za karijeru mogu pružati savjete o raznim pitanjima planiranja karijere i po potrebi davati prijedloge za cjeloživotno učenje, uključujući preporuke o studijima. Također mogu pomagati osobama u potrazi za poslom ili davati smjernice i savjete radi pripreme kandidata za priznavanje prethodnog učenja.

Alternativna oznaka

savjetnik za profesionalnu orijentaciju

savjetnica za karijeru

savjetnica za profesionalnu orijentaciju

savjetnik za karijeru

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine