Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

laborant/laborantica u medicinskom laboratoriju

Description

Code

5329.2

Description

Laboranti u medicinskom laboratoriju uzimaju uzorke krvi od pacijenata za laboratorijsku analizu i osiguravaju sigurnost pacijenata tijekom postupka prikupljanja krvi. Prevoze uzorak u laboratorij prema strogim uputama liječnika.

Alternativna oznaka

zdravstveno-laboratorijski tehničar

zdravstveno-laboratorijska tehničarka

laborantica u medicinskom laboratoriju

laborant u medicinskom laboratoriju

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: