Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

veletrgovac/veletrgovkinja namještajem, sagovima i rasvjetnom opremom

Description

Code

3324.4.15

Description

Veletrgovci namještajem, sagovima i rasvjetnom opremu pronalaze potencijalne veleprodajne kupce i dobavljače te uparuju njihove potrebe. Sklapaju transakcije velikim količinama robe.

Alternativna oznaka

veleprodajna komercijalistica za namještaj, sagove i rasvjetnu opremu

veletrgovac namještajem, sagovima i rasvjetnom opremom

veletrgovkinja namještajem, sagovima i rasvjetnom opremom

prodajna zastupnica za namještaj, sagove i rasvjetnu opremu

komercijalist veleprodaje za namještaj, sagove i rasvjetnu opremu

prodajni predstavnik za namještaj, sagove i rasvjetnu opremu

veleprodajna trgovkinja namještajem, tepisima i rasvjetnom opremom

trgovac namještajem, tepisima i rasvjetnom opremom na veliko

komercijalistica veleprodaje za namještaj, sagove i rasvjetnu opremu

veleprodajni komercijalist za namještaj, sagove i rasvjetnu opremu

trgovkinja namještajem, tepisima i rasvjetnom opremom na veliko

prodajna predstavnica za namještaj, sagove i rasvjetnu opremu

prodajni zastupnik za namještaj, sagove i rasvjetnu opremu

veleprodajni trgovac namještajem, tepisima i rasvjetnom opremom

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: