Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

socijalni radnik / socijalna radnica u domu za mladež

Description

Code

3412.4.13

Description

Socijalni radnici u domu za mladež pružaju pomoć i potporu mladim ljudima koji se suočavaju sa složenim emocionalnim potrebama koje se izražavaju problematičnim ponašanjem. Pomažu mladim odraslim osobama s poteškoćama u učenju, potiču ih na aktivnosti u kućanstvu i pomažu im preuzeti odgovornost.

Alternativna oznaka

socijalna radnica za mlade

socijalna radnica u domu za mladež

socijalni radnik u domu za mladež

socijalni radnik u domu za djecu i mladež

socijalni radnik za mlade

socijalna radnica u domu za djecu i mladež

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine