Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

analitičar/analitičarka za istraživanje tržišta

Description

Code

2431.11

Description

Analitičari za istraživanje tržišta prikupljaju informacije dobivene istraživanjem tržišta i analiziraju ih radi donošenja zaključaka. Određuju potencijalne kupce proizvoda, ciljnu skupinu i način na koji se do njih može doprijeti. Analitičari za istraživanje tržišta analiziraju položaj proizvoda na tržištu iz različitih perspektiva kao što su obilježja, cijene i konkurenti. Analiziraju unakrsnu prodaju i međuovisnost različitih proizvoda i njihova plasmana. Analitičari za istraživanja tržišta pripremaju informacije korisne za razvoj marketinških strategija.

Alternativna oznaka

analitičar za istraživanje tržišta

stručnjak za analizu tržišta

specijalist za istraživanje tržišta

specijalistica za istraživanje tržišta

analitičarka za istraživanje tržišta

stručnjakinja za analizu tržišta

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine