Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

referent/referentica za mirovine i invalidska osiguranja

Description

Code

3353.2.1

Description

Referenti za mirovine i invalidska osiguranja obavljaju administrativne dužnosti u upravljanju mirovinskim programima, čime se osigurava točan izračun mirovina klijenata, usklađenost s pravnim zahtjevima, sastavljanje izvješća i priopćavanje relevantnih informacija klijentima. Rade u privatnom ili javnom sektoru.

Alternativna oznaka

referentica za mirovine i invalidska osiguranja

referent za mirovine i invalidska osiguranja

službenica za mirovine

službenik za mirovine

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: