Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

animator/animatorica za aktivnosti na otvorenome

Description

Code

3423.1.2

Description

Animatori za aktivnosti na otvorenome odgovorni su za planiranje i organizaciju aktivnosti na otvorenom. Ponekad mogu biti uključeni u administrativne aspekte, uredske poslove i zadatke povezane s radom i održavanjem opreme. Radno mjesto animatora za aktivnosti na otvorenome uglavnom je „na terenu”, ali se može odvijati i u zatvorenom prostoru.

Alternativna oznaka

instruktorica aktivnosti na otvorenome

animatorica za aktivnosti na otvorenome

voditelj rekreacije

animator za aktivnosti na otvorenome

animatorica

voditelj sportskih aktivnosti djece i mladeži

trenerica aktivnosti na otvorenome

voditeljica rekreacije

instruktor aktivnosti na otvorenome

voditeljica sportskih aktivnosti djece i mladeži

sportska animatorica

sportski animator

trener aktivnosti na otvorenome

animator

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: