Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

valjač i prešač/valjačica i prešačica

Description

Code

8121.5

Description

Valjači i prešači postavljaju i rukuju valjaonicama metala koje su namijenjene za oblikovanje metalnih predmeta u željeni oblik tako da ih se provede kroz jedan ili nekoliko parova valjaka kako bi se smanjila debljina metala i povećala njegova homogenost. Uzimaju u obzir i odgovarajuću temperaturu tog procesa valjanja.

Alternativna oznaka

rukovatelj valjaoničkim uređajima za toplo valjanje

valjač čelika

rukovatelj valjaoničkim uređajima za toplo valjanje, specijalizirani

valjač bluminga

rukovateljica valjaoničkim uređajima za hladno valjanje

rukovateljica ravnalicom za hladno valjanje

valjačica i prešačica

valjač i prešač

rukovatelj valjaoničkim uređajima za hladno valjanje

valjačica čelika

rukovateljica valjaoničkim uređajima za toplo valjanje, specijalizirana

rukovateljica valjaoničkim uređajima za toplo valjanje

valjačica tople obrade

rukovateljica ljevaoničkim i valjaoničkim uređajima za obojene metale

valjač tople obrade

rukovatelj ravnalicom za hladno valjanje

rukovatelj ljevaoničkim i valjaoničkim uređajima za obojene metale

valjačica bluminga

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine