Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

poljoprivredni inspektor / poljoprivredna inspektorica

Description

Code

3359.1

Description

Poljoprivredni inspektori prate poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima i u drugim poljoprivrednim objektima. Provode inspekciju aktivnosti kao što su mjere zaštite zdravlja i sigurnosti, troškovi i postupci proizvodnje kako bi se osiguralo da su radnici i njihove aktivnosti u skladu s odgovarajućim propisima i normama. Poljoprivredni inspektori analiziraju i izvješćuju o svojim nalazima.

Alternativna oznaka

poljoprivredni inspektor

inspektor za poljoprivredu

poljoprivredna inspektorica

inspektorica za poljoprivredu

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine