Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sastavljač/sastavljačica baterija

Description

Code

8212.3.1

Description

Sastavljači baterija vare i sastavljaju sastavne dijelove baterije, kao što su elektronički dijelovi, ožičenje i kućište oko ćelija.

Alternativna oznaka

sastavljač baterija

sastavljač akumulatora

rukovatelj strojem za proizvodnju baterija

sastavljačica baterija

rukovateljica strojem za proizvodnju baterija

sastavljačica akumulatora

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: