Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

instalater/instalaterka grijanja

Description

Code

7126.4

Description

Instalateri grijanja ugrađuju i održavaju opremu za grijanje na plin, električnu energiju, naftu, kruta goriva i više vrsta goriva i opremu za ventilaciju kao samostalne sustave grijanja i ventilacije ili ih ugrađuju u strojeve i prijevoznu opremu. Slijede upute i nacrte, održavaju sustave, provode provjere sigurnosti i popravljaju sustave.

Alternativna oznaka

instalater grijanja i klimatizacije

instalater grijanja, hlađenja i klimatizacije

monterka opreme za grijanje i hlađenje

monter opreme za grijanje i hlađenje

instalaterka grijanja i klimatizacije

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine