Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

strojar/strojarka parnih strojeva

Description

Code

8182.2

Description

Strojari parnih strojeva upravljaju i održavaju mehaničku opremu kao što su stacionarni motori i kotlovi radi pružanja komunalnih usluga za upotrebu u kućanstvu ili industriji. Oni prate postupke radi osiguravanja usklađenosti sa sigurnosnim propisima i provode ispitivanja kako bi se osigurala kvaliteta.

Alternativna oznaka

rukovatelj centralnim grijanjem

rukovateljica centralnim grijanjem

strojarka parnih strojeva

strojar parnih strojeva

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: