Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

sudski savjetnik / sudska savjetnica za porotu

Description

Code

2619.3

Description

Sudski savjetnici za porotu zaduženi za pomoć odvjetnicima pri pripremi suđenja istraživanjem članova porote. Pomažu u razvoju strategija ispitivanja, analiziraju ponašanje porote tijekom suđenja i savjetuju odvjetnike o postupku. Pomažu im i u pripremi svjedoka i sastavljanju argumenata.

Alternativna oznaka

sudska savjetnica za porotu

sudski savjetnik za porotu

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: